ความเป็นส่วนตัว – Glory | “อาหารผิว” เพื่อสุขภาพและความงาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูล GLORY (THAILAND) ("เรา") ที่เรารวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูล

 

ภาพรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ร่วมกับข้อกำหนดการใช้งาน การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ GLORY (THAILAND) เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก GLORY (THAILAND) (“GLORY”) คุณได้อนุญาตให้เราได้ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวิธีกา รดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของ GLORY และอย่าเข้าถึงเว็บไซต์ GLORY ที่ www.GLORY.co (“เว็บไซต์ GLORY”) 


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2557 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Cs@gloryofficialth.com  

ข้อมูลที่รวบรวม

เรารวบรวม รักษาและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศมาเลเซีย หากคุณเลือกใช้บริการจาก GLORY เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลติดต่อและข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลการจัดส่งใบเสร็จและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆตามที่ได้ระบุไว้บน เว็บไซต์ GLORY เมื่อคุณลงทะเบียนหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ GLORY คุณจะไม่เป็นบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนอีกต่อไป 


เรารวบรวมและรักษาข้อมูลต่อไปนี้: อีเมล ข้อมูลติดต่อและ (ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ สถิติบนหน้าที่ดู การเข้าและออกจากเว็บไซต์ GLORY มูลโฆษณา (ทั้งหมดผ่านคุกกี้ – โดยคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่อาจส่งผลต่อความสามารถใช้การใช้เว็บไซต์ GLORY ของคุณ) การประกาศบนบอร์ดและข้อความอื่นๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่าง GLORY และคุณรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ GLORY ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการ:

 1. ให้บริการสินค้าและบริการจาก GLORY;
 2. แก้ไขข้อพิพาท คำนวณและจัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา;
 3. ตรวจสอบตัวตนของคุณรวมถึงข้อมูลที่คุณได้แจ้งไว้;
 4. ส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์ที่ปลอดภัยและบังคับใช้นโยบายของเรา;
 5. ปรับประสบการณ์ของคุณ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เพิ่มและวัดความสนใจในบริการของเรา แจ้งคุณเรื่องบริการและการอัพเดท;
 6. ปรับปรุงและประเมินความสนใจในบริการของเราและแจ้งคุณเกี่ยวกับบริการและการอัพเดทการประกาศด้านการบริหารเมื่อเรามีความจำเป็นในการแจ้งข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการใช้สินค้าและบริการ GLORY ของคุณ;
 7. สื่อสารการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายแก่ผู้ใช้;
 8. 8. ให้บริการลูกค้า และ
 9. ดำเนินการทางธุรกิจอื่นๆตามที่เราได้อธิบายไว้เมื่อรวบรวมข้อมูล

 

ระหว่างการทำธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับค วามสนใจของคุณ เมื่อได้รับการสื่อสารครั้งแรกจากประเภทนี้ คุณจะมีโอกาสในการเลือกที่จะไม่รับการติดต่อในอนาคตโดยการค ลิกลิงค์ “เลิกติดตาม” หรือโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ได้อธิบายไว้ ในบางครั้ง เราอาจนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดต่อคุ ณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก GLORY บนเว็บไซต์ GLORY คุณได้ยอมรับว่าคุณอาจได้รับการติดต่อจาก GLORY อาทิ การประกาศและข้อความการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาก GLORY ซึ่งคุณไม่สามารถยกเลิกได้

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก คุณก่อน โดยเราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบรับข้อกำหนดทางกฎหมาย บังคับใช้นโยบาย ตอบข้อเรียกร้องที่ประกาศไว้หรือเนื้อหาอื่นๆในการละเมิดสิทธิ์หรือ คุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัย โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ:

 1. ตัวแทนองค์กรในการช่วยให้บริการแก่คุณ บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและส่งเสริมความเชื่อใจและความปลอดภัย
 2. ผู้ให้บริการที่ช่วยในการดำเนินการธุรกิจของเราและนำเสนอบริการ GLORY แก่ผู้ใช้งานของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับของเรา
 3. เจ้าหน้ากฎหมายหรือรัฐบาลเพื่อทำการสอบสวน ป้องกันหรือดำเนินการต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การปลอมแปลงต้องสงสัย การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด และ
 4. หากเราหรือตัวแทนองค์กรของเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการรวมกิจการ เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะยังนำมาใช้ต่อไปนอกจากจะมีการ แก้ไขตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง” ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

 

การเข้าถึง การตรวจสอบและการเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณได้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก GLORY คุณสามารถเข้าถึง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเวลาโดยการเข้า ไปที่หน้าบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ GLORY หากคุณได้ประกาศข้อความโดยการใช้กระดานข้อความหรือเครื่อง มือส่งข้อความอื่นๆบนเว็บไซต์ GLORY ให้บริการ คุณจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือลบข้อความเหล่านั้นได้ในภายห ลัง โดยคุณอาจติดต่ออีเมล์ cs@gloryofficialth.com เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บไว้เกี่ยวกับคุณแต่ต้องไม่เ กินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราไม่มีความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นอีกต่อไป เรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขข้อพิพาท บังคับใช้นโยบายและป้องกันการละเมิดการใช้บริการ

 

ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยและกระตุ้นการใช้งานข้อมูลที่เหมาะสม โดยเราได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย (เทคโนโลยีการเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพและอิเล็กทรอนิคส์ การกระบวนการรักษาความปลอดภัย) ในการช่วยคุ้มครองข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม “ความปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ” ไม่มีอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เราจึงไม่ขอรับประกัน

 

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในทุกเวลาโด ยการประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ GLORY ในกรณีที่มีการแก้ไข ข้อกำหนดทั้งหมดจะมีผล 30 วันหลังจากที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ GLORY การใช้งานบริการ ระบบและเครือข่าย GLORY อย่างต่อเนื่องของคุณ ถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมนโยบายความเ ป็นส่วนตัวดังกล่าว

กลับหน้าแรก