Detox – Glory | “อาหารผิว” เพื่อสุขภาพและความงาม

Premium Detox

การทำดีท็อกซ์ (detoxification) มีเป้าหมายเพื่อขจัดท็อกซิน (toxin) ออกจากร่างกาย ท็อกซินหมายถึงพิษที่เกิดได้จาก 2 ทาง
ได้แก่ ภายนอกคือ เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายและ ภายใน คือ ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายของเราเอง เช่น
การกินอาหารผิดๆ การปฏิบัติตัวผิดๆ ความเครียด จึงทำดีท๊อกซ์ เพื่อสุขภาพ และยังทำให้ผิวใสขึ้นจากภายใน
กลับหน้าแรก